Історія

Українське агентство з авторських та суміжних прав – організація колективного управління правами авторів музичних, літературних, драматичних та інших творів мистецтва і науки. УААСП управляє майновими правами українських авторів, а також представляє на території України інтереси зарубіжних правовласників на підставі договорів про взаємне представництво з іноземними авторсько-правовими організаціями. Наше агентство – найстаріше авторсько-правове товариство в Україні, що має статус державної організації і є повноправним членом Міжнародної конфедерації товариств авторів та композиторів CISAC.

Історія УААСП починається в 1926 році, коли на території України було створено Українське театральне товариство драматургів і композиторів (УТТДІК). В радянський період агентство неодноразово реформувалося і перейменовувалося, тим не менш, архівні матеріали дозволяють чітко простежити спадковість від цієї першої авторсько-правової організації на території України. У той час агентство співпрацює зі Всероскомдрамом і проводить збір відрахувань через Товариство Червоного Хреста.

У 1928 році в Україні приймають перший національний закон «Про авторське право», а ще через два роки УТТДІК зазнає реформування і перейменовується у Всеукодрам.

У 1935 році товариство знову переживає зміни, переходить у підпорядкування Союзу письменників СРСР і ще раз перейменовується, цього разу – в Управління із захисту авторських прав (УЗАП). Під цією назвою агентство успішно працює до 1941 року, але вимушено припиняє свою діяльність у зв’язку з Другою світовою війною. У 1944 році, після звільнення України від німецької окупації, УЗАП відновлює роботу.

У 1973 році СРСР приєднується до Всесвітньої конвенції про авторське право, з’являється необхідність приведення діяльності УЗАПу у відповідність до світових стандартів. В результаті змін, що відбулися, в 1974 році на основі УЗАПу засновується Українське республіканське відділення Всесоюзного агентства з авторських прав – УРВ ВААП. У 1989 році УРВ ВААП отримує статус республіканського агентства.

У 1992 році в зв’язку з проголошенням незалежності України УРА ВААП трансформується в Українське агентство з авторських прав (УААП) при Кабінеті міністрів України. Трохи пізніше УААП отримує статус державної структури – Державного агентства України з авторських і суміжних прав (ДА УААСП).

З 1993 по 1996 рік Україна активно переймає норми загальноприйнятої світової практики в галузі авторського права. В цей період наша країна стає членом постійного комітету авторського права ВОІВ, учасником Всесвітньої конвенції про авторське право 1952 року, приєднується до Бернської конвенції «Про охорону літературних і художніх творів». Паралельно вдосконалюється законодавча база – приймається «Закон про авторське право і суміжні права», на державному рівні визначаються мінімальні ставки авторської винагороди, розробляються механізми реєстрації прав автора на твір, норми авторського права стають конституційними.

У 1996 році активна участь агентства у формуванні правового середовища у сфері інтелектуальної власності отримує визнання на світовому рівні – ДА УААСП приймають асоційованим членом в Міжнародну конфедерацію авторів і композиторів CISAC.

У 1999 році у структурі центральних органів виконавчої влади України знову відбуваються зміни, в зв’язку з чим у 2000 році наказом Міністерства освіти і науки України ДА УААСП отримує статус Державного підприємства «Українське агентство з авторських та суміжних прав» (ДП УААСП).

У 2005 році агентство стає повноправним членом Міжнародної конфедерації авторів і композиторів CISAC. У цей період в УААСП активно розробляються типові форми договорів, що повністю відповідають чинному законодавству України і встановленої міжнародній практиці у сфері авторського права; формуються унікальні бази даних з інформацією про українських авторів та їхні твори. У 2006 році з CISAC підписується ISWC-договір про управління процедурою присвоювання номера кожному музичному твору, створеному автором, що є членом УААСПу. В цей же час ведеться робота з підготовки та впровадження спеціалізованого програмного забезпечення, що відповідає міжнародним стандартам.

2015 стає знаковим для агентства. У зв’язку з реформуванням УААСП залучає до роботи новий менеджмент. Разом зі зміною керівництва, агентство отримує нову стратегію і починає її успішне впровадження.

Сьогодні Українське агентство з авторських та суміжних прав поєднує в собі ентузіазм молодих фахівців та багаторічний досвід роботи попередніх десятиліть. Незмінною залишається наша основна мета – захищати права українських авторів і сприяти створенню в нашій державі правового середовища для розвитку мистецтва. УААСП завжди був і залишається найпотужнішою організацією колективного управління в Україні. Ми захищали інтереси наших авторів протягом довгих 90 років і збираємося бути для них надійними партнерами і надалі.