Шановні автори ДО «УААСП»!

Повідомляємо, що 22 липня 2018 набув чинності Закон України № 2415 «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» (далі – Закон), відповідно до якого, зокрема, передбачена процедура передачі прав та обов’язків Державної організації «Українське агентства з авторських та суміжних прав (далі – ДО «УААСП») іншій неурядовій організації (в частині управління майновими правами правовласників), яка отримає акредитацію Мінекономрозвитку: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2415-19/page

З цією метою Мінекономрозвитку розпочало підготовчі процедури: http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=f52a8683-8c76-4eb7-86d1-8261b624fb39&title=MinekonomrozvitkuRozpochaloPidgotovkuRozderzhavlenniaUkrainskogoAgentstvaZAvtorskikhTaSumizhnikhPrav

Така процедура передбачає, зокрема:

а) скликання зборів делегатів з числа правовласників – фізичних осіб, які передали в управління ДО “УААСП” належні їм майнові авторські права;

б) створення делегатами нової громадської організації з управління майновими правами;

в) акредитацію новоствореної недержавної організації як організації колективного управління (ОКУ) відповідно до вимог нового законодавства про такі організації.

З метою забезпечення безперервності реалізації прав та інтересів правовласників, переукладення угод про управління майновими правами з іншою, заснованою вами – правовласниками організацією буде відбуватися тільки після проведення передбачених законодавством процедур. Про початок процедури переукладення договорів з правовласниками буде повідомлено додатково на офіційних ресурсах Мінекономрозвитку та ДО “УААСП”.

Звертаємо Вашу увагу, що дострокове припинення дії угод з ДО “УААСП” та укладення їх зі сторонніми організаціями, не дасть можливість вам – правовласникам бути засновниками вашої організації, яка буде управляти вашими правами та може мати негативні наслідки для вас – правовласників у вигляді ускладнення можливості отримання авторської винагороди.

Департамент інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *